Odvětví přímého prodeje přispívá k ekonomické prosperitě Jižní Afriky

Ernestdu_oitOd výrobků zaměřených na zdraví a wellness po finanční služby – odvětví přímého prodeje je nízko-profilový, avšak silně výkonný obor, který v roce 2014 sám v masivní míře přispěl ekonomice Jižní Afriky 74 miliardami k ratingu R7 (ratingový ukazatel platební historie, zdroj).

Ať už prostřednictvím zapojení na částečný nebo ve formě činnosti na plný úvazek, jde přibližně o 1,4 milionu lidí vydělávajících si na živobytí v tomto odvětví, což obnáší významný příspěvek do hospodářství.

Sdružení přímého prodeje Jižní Afriky (DSASA), formální sdružení pro zdejší odvětví přímého prodeje, zastupuje 38 společností, které realizují zboží a služby spotřebitelům prostřednictvím nezávislých distributorů v modelu face-to-face mimo pevná maloobchodní místa.

Podle předsedy DSA Ernesta du Toita je obor nejen významným ekonomickým zdrojem, ale klíčovým hráčem v době, kdy jsou pracovní místa vzácná a finanční situace napjatá.

„Odvětví přímého prodeje je významný ekonomický faktor, zvyšující hodnotu života lidí a poskytující jim jedinečnou příležitost pro tvorbu bohatství. Je to věrohodný a životaschopný mechanismus pro generování příjmů a rostoucí ekonomiku, který se řídí vysokým etickým kodexem a kontrolou kvality produktu,“ říká Du Toit.

DSA je ochráncem a strážcem zájmů všech zainteresovaných subjektů v rámci odvětví přímého prodeje i autoritativní regulátor a zdroj poradenské služby a podpory tomuto oboru.

Jedná se o odvětví s masivním rozmachem v mnoha zemích, včetně Spojených států, kde existuje
1 400 společností přímého prodeje, jež tímto způsobem nabízejí veškeré výrobky a služby, které si lze představit, včetně prodeje elektrické energie.

„Neexistuje žádné omezení pro to, co můžete prodávat – můžete prodávat prakticky vše tak dlouho, dokud je přidaná hodnota jasná a zřejmá,“ říká Du Toit.

Zatímco se přímý prodej uskutečňuje v celé Jižní Africe, je jasné, že Gauteng zůstává základnou. Dosahuje 42% veškeré hodnoty prodeje. Následuje KZN s 12,8% a poté Západní Kapsko s 10%.

Na začátku roku 2015 se odvětví přímého prodeje rozrostlo o 129 803 nezávislých podnikatelů a majitelů podniků. Oproti předchozímu roku vykazuje nárůst o 13,3%.

„Přímý prodej má mnohem delší dosah než maloobchodní prodejny. Maloobchod má pevnou stopu v zeměpisné poloze, zatímco přímý prodej disponuje vlivem až do vzdálenosti, kam může dorazit kurýr. Nabízí mnohem lepší pronikání do venkovských oblastí, ovšem bez nákladů poplatných městskému trhu,“ říká Du Toit.

Odvětví jako celek odráží populační profil Jižní Afriky. To je vidět v rasovém rozdělení konzultantů: Údaje za rok 2014 ukazují, že 83% tvořili černoši, 14% byli běloši, 2% Indové a Asiati a 1% tvořili míšenci.

V roce 2014 společně nezávislí distributoři dosáhli R3 a zisku 929 milionů. 23,2% aktivně prodávajících činili podnikatelé na plný úvazek a 76,8% pracovalo na částečný úvazek. To je důkaz, že v oboru existují významné obchodní příležitosti pro každého.

Distributoři obecně spadají do dvou kategorií: Ti, kteří nakupují výrobky, které jsou používány pravidelně (čítající 784 822 lidí v Jižní Africe), a ti, kteří své aktivity podnikají v prodeji, v němž oni a ostatní kupují výrobky, které jsou pořizovány a prodávány jako nezbytné (320 981 prodejců). Znamená to, že v roce 2014 působilo v Jižní Africe celkem 1 105 803 nezávislých podnikatelů.

„Společnosti přímého prodeje poskytují lidem se zájmem o vstup do odvětví základní obchodní zkušenosti, poskytují jim efektivní kurzy prezentačních dovedností, zaměřené na obchodní řešení a další programy, kde vidíme, jak se introverti a stydliví lidé promění
v sebevědomé a schopné profesionály.“

„Jsou vybaveni finančním vzděláním, aby pochopili, jak se odlišují podnikatelské výdaje a příjmy od osobních financí a jak investovat peníze do rozvoje jejich podnikání,“ říká Du Toit.

„Když je ekonomika v recesi, spotřebitelské chování je často založeno na produktech, které jsou vnímány jako cenově dostupné a nabízejí hodnotu za peníze. Když je rozpočet těsný, lidé si nemohou dovolit drahé dovážené zboží z pultů prodejen. Vždy existují prodejní a obchodní příležitosti, a to bez ohledu na klesající disponibilní příjem, protože existují různé produkty dosažitelné za různé ceny.“ Záleží na tom, jak pohlížíme na hodnotu získanou za peníze.

„Rovněž v případě zvýšené potřeby dalšího výdělku se lidé upínají k přímému prodeji jako
k příležitosti navýšení svých příjmů,“ dodal s tím, že obor v současné době očekává meziroční nárůst tržeb ve výši 5%.

Zdroj: Nicole Dunkley

Čína upravuje rozsah přímého prodeje výrobků

chinaDSLS očekávanými 35 miliardami dolarů ročních příjmů je Čína jedním z největších trhů přímého prodeje na světě a může zanedlouho překonat USA.

Ministerstvo obchodu vydalo na svých internetových stránkách dne 25. března zprávu o rozsahu přímého prodeje výrobků.

Uvádí, že podle Článku 2 předpisu o správě přímého prodeje Ministerstvo obchodu a Státní správa pro průmysl a obchod (SAIC) upravuje rozsah přímého prodeje produktů.

Přímý prodej produktů musí naplňovat správní udílení licencí, povinnou certifikaci, závazné normy a být v souladu se zákony a předpisy.

Upravený rozsah přímého prodeje produktů je tímto stanoven následovně:

 • Kosmetika
 • Čisticí prostředky (výrobky pro osobní hygienu / čisticí prostředky pro domácnost)
 • Zdravá výživa
 • Vybavení pro zdravotní péči
 • Drobné kuchyňské náčiní či nádobí
 • Domácí spotřebiče

Ministerstvo obchodu a SAIC umožní včasné přizpůsobení rozsahu přímého prodeje výrobků
s ohledem na rozvoj podnikání v přímém prodeji a na spotřebitelskou poptávku.

Oznámení nabude účinnosti dnem jeho vyhlášení a Oznámení č. 72 [2005] Ministerstva obchodu a SAIC bude zrušeno ve stejný den.

Na podrobnosti o Oznámení o rozsahu přímého prodeje výrobků (v čínštině) se můžete podívat zde.

Na podrobnosti o Nařízení o správě přímého prodeje (v čínštině), které vstoupilo v platnost v roce 2005, se můžete podívat zde.

Zdroj: Nicole Dunkley

Odvětví přímého prodeje v Indii má dosáhnout 9,6 mld. dolarů do roku 2025

IndiaOdbor průmyslové politiky a propagace Indie (DIPP) prosazuje provádění hlavních směrnic pro odvětví přímého prodeje, mající podle zprávy FICCI a KPMG v plánu dosáhnout 645 miliard Rupií (přibližně 9,6 mld. USD) do roku 2025.

Amitabh Kant, tajemnice DIPP na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ve svém prohlášení uvedla, že přímý prodej bude muset více prorazit, jelikož to posiluje postavení žen, MSMEs (Ministerstvo pro malé a střední podniky) a podporuje to výrobu v Indii. Kant to uvedla na FICCI Direct 2015, každoroční akci pro odvětví přímého prodeje.

Kant také prohlásila, že obor má dokonce potenciál k růstu nad předpokládanou úroveň, až k 1.000 miliard Rupií do roku 2025.

Obor přímého prodeje, který mimo jiné zahrnuje společnosti, jako je Amway, Oriflame či Tupperware, již hledá jasnost v definici a regulační rámec pro odvětví. Kant ujišťuje, že DIPP již v tomto duchu předložil návrh hlavních směrnic na Ministerstvu pro záležitosti spotřebitelů.

Zmíněný trh vzrostl, aby se stal klíčovým kanálem pro distribuci zboží a služeb v zemi, zejména pro výrobky zaměřené na zdraví a wellness, kosmetiku, zboží dlouhodobé spotřeby, vodní filtry a vysavače.

Zpráva „Direct 2015 – přímý prodej – mapování průmyslu napříč indickými státy“ klade důraz na aktuální výzvy, kterým odvětví čelí, a jeho potenciál ve vybraných indických státech.

Podle zprávy obor zaznamenal růst okolo 16% v průběhu posledních čtyř až pěti let.

V posledních pěti letech zaznamenalo odvětví rychlé tempo růstu zejména ve státech Assam, Dillí, Paňdžáb a Západní Bengálsko. Zároveň se Severní Indie ukázala jako největší region podle velikosti trhu a v letech 2013-14 představovala 22 miliard Rupií, zatímco Jižní Indie, která má druhý nejvyšší podíl na trhu přímého prodeje, byla odhadnuta na 19 miliard Rupií z hlediska příjmů v letech 2013 -14.

Ve zprávě se uvádí, že zatímco severovýchod představuje v současné době nejmenší trh, zaznamenal v Indii nejvyšší růst o 14% s příjmy ve výši 9 miliard eur. Nárůst byl především tažen zvyšující se úrovní příjmů, vysokou mírou urbanizace a rostoucí spotřebou ve státech.

Trh přímého prodeje v Číně je na vzestupu

chinaDSLMinisterstvo Obchodu Číny (MOC) ve středu oznámilo, že Čína v posledních deseti letech zaznamenala rostoucí počet společností přímého prodeje. Jejich daňové příjmy v tomto období přesáhly 300 miliard juanů (4,7 miliardy dolarů).

Podle prohlášení MOC působí nyní v Číně 71 společností přímého prodeje se sortimentem výrobků od kosmetiky po zdravotnickou techniku, které zapojují více než 2,8 milionu lidí.

V roce 2014 jen tyto společnosti odvedly daně ve výši 5,7 miliard juanů a jejich tržby dosáhly 25,1 miliardy juanů.

MOC uvedlo, že posílí dohled s cílem napomoci spotřebě a zvýšit zaměstnanost.

V roce 2005 vydala Čína dva předpisy o přímém prodeji a v březnu 2014 zveřejnila dodatky, aby nad tímto podnikáním zintenzivnila dohled.

Společnosti, které v Číně prodávají své vlastní výrobky spotřebitelům (tedy nikoliv prostřednictvím distributora nebo velkoobchodníka), potřebují získat Licenci pro přímý prodej s místní pobočkou Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky a Správy pro průmysl a obchod (AIC). Licence musí být vydána do 90 dnů ode dne obdržení žádosti.

Podle zprávy Direct Selling News billion-dollar markets je Čína v současné době zařazena na úroveň č. 2 na globálním trhu přímého prodeje s podílem 23,3% prodejů na celkových příjmech odvětví. Podle posledních údajů Světové federace asociací přímého prodeje (WFDSA) překonal v roce 2013 celkový odhadovaný objem maloobchodních tržeb 178 miliard amerických dolarů, o 8,1 procenta více oproti roku 2012.

Zdroj: Ramya Chandrasekaran

Nová studie Asociace přímého prodeje (DSA) potvrzuje, že osobní zakoupení výrobku (prodejcem) je přijatelné

Asociace přímého prodeje (DAS) vydala novou ekonomickou analýzu, vypracovanou NERA Ekonomic Consulting (NERA), která poukazuje na nedostatky mezi nejčastěji používanými kritérii pro rozlišení legitimního podnikání v oblasti přímého prodeje a pyramidové hry.

Studie popírá tvrzení, že vnitřní spotřeba, kde přímí prodejní konzultanti nakupují výrobky nebo služby pro vlastní potřebu, je nelegitimní nebo postačující pro označení za pyramidové schéma.

„Všichni se shodují, že pyramidové hry by měly být stíhány v plném rozsahu práva,“ řekl prezident DSA Joseph N. Mariano. „Spotřebitelé nicméně ztrácejí, jsou-li hanlivými nálepkami označ(k)ovány legitimní společnosti.

Otázkou není, zda by měly být systémy vyřazeny z podnikání, ale jak regulační orgány a soudy určí, co představuje protiprávní chování. Studie NERA zpochybňuje nesprávný závěr, že klíčovým ukazatelem existence systému je, když konzultanti přímého prodeje nakupují výrobky pro vlastní využití.“

Dokument zveřejněný Drs. Peterem Vanderem Natem a Williamem Keepem v čísle časopisu Journal of Public Policy & Marketing (Časopis veřejná politika & marketing) na jaře 2002 (svazek 2, č. 1, str. 139-151) je příčinou přetrvávajícího chybného závěru, že spotřeba poradců přímého prodeje nebo distributorů je klíčovým ukazatelem pyramidové hry.

„Nemůžete označit legitimní podnikání za pyramidovou hru prostým pohledem na toho, kdo nakupuje a spotřebovává výrobky zaváděné na trh,“ uvedl autor studie Dr. Chetan Sanghvi, senior viceprezident společnosti NERA. „Spotřeba konzultantů není sama o sobě ukazatelem podvodu.“

Sanghvi pokračoval: „V rámci kritérií, jež politickým činitelům slouží k odhalení pyramidového schématu, je třeba zvážit, zda jsou zakoupené výrobky skutečně spotřebovány, či nikoliv, bez ohledu na to, kdo je nakonec spotřebovává. Je čas, abychom zastavili vytváření falešných poplachů tím, že žádáme regulační orgány, aby činili rozhodnutí ohledně společností přímého prodeje založené pouze na nepřesném hodnocení o vnitřní spotřebě.“

Odvolací soud Spojených států amerických pro Devátý obvod také odmítl myšlenku, že společnost je pyramidovým schématem, pokud její poradci kupují a spotřebovávají produkty, které mohou být prodávány dalším spotřebitelům. Soud ve svém usnesení z 5. června 2014 ve věci BurnLouge (Hudební on-line MLM obchod, založený v roce 2004 v New York City, zdroj: en.wikipedia.org) dospěl k závěru, že finanční odměny vázané na nábor nových poradců nebo distributorů – nikoliv jednání konzultantů, kteří si zakoupili a spotřebovali jejich vlastní produkty – znamenají pyramidovou hru.

V souvislosti s přípustnou obchodní praxí není navíc nákup výrobků pro osobní spotřebu v rámci přímého prodeje v neposlední řadě ničím výjimečným. Prodavači v každém maloobchodě mají obvykle možnost nakupovat produkty se slevou pro sebe, rodinu či přátele.

Studie NERA také boří mýtus, že fluktuace v přímém prodeji dokazuje podvody na jednotlivcích. Na rozdíl od tradičního spotřebitelského maloobchodního podnikání nepředstavuje za běžných okolností přímý prodej práci na plný úvazek a není pokaždé dlouhodobým závazkem. Ti, kteří opustí odvětví, tak mohou učinit, protože dosáhli osobních cílů, rozhodli se pečovat či zvýšit péči o rodinu nebo se například po absolvování vysoké školy věnovat odlišné kariéře.

Podle studie je fluktuace přímých prodejců za rok 2012 v souladu s odhady fluktuace US Bureau of Labor Statistics (Ministerstva práce Spojených států amerických) pro obor maloobchodu a ubytovacích a stravovacích služeb.

DSA pověřil NERA výzkumem, který by umožnil zákonodárcům, regulátorům a policejním orgánům zaměřit se na kritické prvky pyramidového schématu oproti skutečnosti, zda se prodejci také stanou či nestanou konečnými spotřebiteli výrobků.

Zdroj: Ramya Chandrasekaran

DSA UK zahajuje udílení ocenění s cílem vyznamenat hvězdy oboru

Britská Asociace Přímého Prodeje (DSA) oznámila spuštění nového programu udílení cen „Hvězdy přímého prodeje“ s cílem objevit, věnovat jim pozornost a ocenit ty nejlepší z odvětví přímého prodeje ve Velké Británii. Program bude oceněním osmi mimořádných přímých prodejců ve Velké Británii poskytujících inspiraci ostatním.

Více než 400.000 osob pracuje nyní ve Velké Británii jako přímí prodejci a obor neustále získává na důležitosti jakožto skutečná alternativa k tradičnímu zaměstnání. Prostřednictvím přímého prodeje vydělává peníze více lidí než jakýmkoliv jiným typem práce na částečný úvazek, přičemž nová vyznamenání ocení jen některé hvězdy z oboru. Ceny budou posuzovat Saira Khan, umístivší se na druhém místě na The Apprentice (Učeň), Tricia Philips, vítězka ocenění Daily Mirror „Small Business Editor“ (Vydavatel malého podnikání), Kalpana Fitzpatrick, finanční novinářka a zakladatelka MummyMoneyMatters.com, a Lynda Mills, generální ředitelka DSA.

Za pořadatelství DSA, obchodním orgánem oboru, se uskuteční slavnostní udílení cen „Hvězdy přímého prodeje“ ve Whittlebury Hall v hrabství Northamptonshire v pátek 6. listopadu. Konečný termín pro odevzdání přihlášek je 30. září. Pro více informací prosím navštivte dsa.org.uk.

Osm oceňovaných kategorií odráží novou demografickou strukturu stále většího zájmu o přímý prodej. Kategorie jsou tyto:

 • Vycházející hvězda přímého prodeje roku
 • Mladý přímý prodejce roku
 • Přímým prodejce roku starší padesáti let
 • Partnerství přímého prodeje roku
 • Učitel přímého prodeje roku
 • Přímý prodejce na částečný úvazek roku
 • Hvězda roku přímého prodeje
 • Mumpreneur (prodejce – maminka na mateřské) roku

Přímý prodej zahrnuje výrobky zakoupené z katalogu dodávaného přímými prodejci (například kosmetika), na skupinových akcích (například vybavení kuchyně nebo šperky), výrobky prezentované v domácnostech zákazníků (například make up) a zakoupené přímo od přímého prodejce na akcích, jako jsou řemeslné trhy, nebo ve fitness klubech (např. průkazky nebo výživové doplňky). K členům DSA patří Avon, Forever Living, Herbalife, Stella & Dot a Amway.

Lynda Mills, generální ředitelka DSA, říká: „Přímý prodej oslovuje obrovské množství lidí ze všech společenských vrstev a tyto ceny nám dávají příležitost ocenit ty, kteří dosáhli velkého úspěchu, zvítězili nad nepřízní osudu a pomáhali ostatním prostřednictvím své práce.

Součástí toho, co činí přímý prodej tak skvělým oborem, je, že jej můžete využít, aby pracoval pro vás, a tato ocenění jsou oslavou individuálního úspěchu, ať už pro vás znamená cokoliv.“

Přímý prodej poskytuje jednotlivcům jedinečnou příležitost pracovat pružně s ohledem na jiné závazky a provozovat své vlastní podnikání. Když lidé začínají s přímým prodejem, pořizují si startovací balíček, což obnáší v průměru 100 liber za balíček a vzorky výrobků. Mohou pak začít prodávat výrobky a získávat procentuální podíl z prodeje. DSA je zodpovědný za podporu odvětví a regulaci členských společností.

Skupina přímých prodejců mladších 25 let roste ve Velké Británii o 16%

LyndaMillsPočet lidí mladších 25 let, kteří pracují jako přímí prodejci, se podle údajů zveřejněných Asociací přímého prodeje Spojeného království (DSA) od roku 2013 zvýšil o 16%.

Zpráva o průzkumu členských firem DSA shledává, že věková skupina nyní tvoří 22% působících v oboru, což se rovná 88.000 ze 400.000 přímých prodejců v Británii.

Bylo také zjištěno, že došlo k 30% nárůstu podílu osob, jejichž příjem je generován výhradně přímým prodejem, 104.000 z nich má pouze tuto práci.

Nejnovější údaje Nadace sociálních podnikatelů uvádí, že 47% mladých lidí by chtělo začít své vlastní podnikání. Údaje DSA odrážejí rostoucí popularitu podnikání na stále více konkurenčním trhu práce.

Přímý prodej zahrnuje výrobky dodávané nebo předváděné zákazníkům doma, jako je kosmetika nebo kuchyňské vybavení stejně jako výrobky zakoupené na řemeslných trzích a ve fitness klubech.

Lynda Mills, generální ředitelka DSA, prohlásila: „Přímý prodej se stále častěji stává hlavním směrem a nabízí celé řadě lidí skutečnou alternativu vůči tradičnímu zaměstnání. V několika posledních letech obor nabývá na popularitě a nyní jsme dosáhli stádia, kdy jej mladí lidé vnímají jako atraktivní volbu pro svou kariéru.“

Co byste měli vědět než začnete pracovat v přímém prodeji

Americký vydavatel US News & World Report známý svými autoritativními zprávami publikoval článek na pomoc těm, kteří mají zájem o odvětví přímého prodeje .

Od vína k cvičení, svíček k příborům, pravděpodobně máte přítele nebo spolupracovníka který už vás pozval na domácí večírek nebo poustnul o svých produktech na sociálních sítích. Přímý prodej je na vzestupu, takže to není náhoda. Více než 18 milionů američanů už se zapojilo do přímého prodeje s odhadovanými maloobchodními tržbami $34,5 mld. v minulém roce (nárůst o 5,5%), podle Asociace přímého prodeje (DSA).

Joseph Mariano, prezident Asociace přímého prodeje, obchodního sdružení pro firmy v tomto oboru, připisuje tento růst několika faktorům, včetně „začlenění sociálních médií a nové (mladší) demografické skupině, kterou model přitahuje.“ Make-up titan Mary Kay (známý svými růžovými auty Cadillac a dobře učesanými reprezentantkami) je klasickým příkladem přímého prodeje. Ale v dnešní době existuje bezpočet dalších možností s wellness produkty a službami, podle zprávy DSA.

Jennifer Friedman, svobodná matka ve Framinghamu, je reprezentantkou dvou společností, kromě práce na částečný úvazek. Byla fitness trenérkou Beachbody téměř dva roky a nedávno se stala módní poradkyní prodejce oblečení LuLaRoe. Po vyzkoušení Beachbody cvičení se rozhodla stát se trenérkou (Beachbody tak označuje své konzultanty) a sdílet cviky s ostatními, zejména prostřednictvím sociálních sítí.

Ale tyto možnosti nejsou vhodné pro každého.

Amy Jacobs žije na Havaji a prodávala šperky prostřednictvím společnosti přímého prodeje asi rok, dokud si neuvědomila, že se při prodeji necítila příjemně a odprodala většinu svých zásob. „Byla jsem trochu naivní, protože se můžete zaregistrovat a dostat vzorky, které pak ukazujete na večírcích s 50% slevou,“ říká. „Tak jsem se zaregistrovala a utratila víc peněz, než bych jinak za šperky utratila.“ Odhaduje, že utratila několik tisíc dolarů za vzorky šperků, ne proto, že to společnost vyžadovala, ale proto, že se jí šperky líbily a chtěla vlastnit vzorky nové kolekce každé sezóny.

Podle Mariana, průměrný přímý prodejce síťové společnosti vydělá kolem $5.000 za rok po odečtení výdajů, ale malý počet silných prodejců, kteří se svému podnikání věnují na plný úvazek, dosáhne výdělku v šestimístných číslech. Někteří si podnikáním chtějí splnit krátkodobé finanční cíle, jako je financování dovolené nebo nákup vánočních dárků, a pak přestanou prodávat poté, co tohoto cíle dosáhnou, dodává.

Než se zaregistrujete, poraďte se tedy se současným zástupcem a zvažte nejprve tyto otázky.

 1. Jaká je počáteční požadovaná investice? Podmínky společností se liší, takže zjistěte, zda jste povinni koupit zásoby, nebo startovací balíček při registraci, nebo budete-li mít průběžné náklady, jako je platba za on-line profil. „Někteří lidé jsou šokováni, když zjistí, že musejí za vstup zaplatit a pak musejí ještě provést úhradu za své objednávky,“ říká Karen Mishra, profesorka marketingu a reklamy na Meredith College School of Business v Raleigh v Severní Karolíně. „Buďte bystří, pokud jde o počáteční investici, a zeptejte se, jak rychle očekávají, že ji získáte zpět. „Etický kodex DSA vyžaduje, aby její členské firmy účtovaly rozumné vstupní poplatky a náklady, a zpětně odkupovaly zásoby zakoupené v posledních 12 měsících, pokud se prodávající rozhodne opustit podnikání. Po své vlastní zkušenosti Jacobs vyzývá potenciální prodávající k „pomalému investování do svého podnikání namísto bláznivé koupě všeho předem.“ Také zjistěte, zda jste povinni utržit určitou částku každý měsíc nebo čtvrtletí, abyste zůstali aktivní jako prodejce.
 2. Jaká je struktura odměňování? Některé společnosti přímého prodeje nabízejí provizi za nábor dalších poradců či prodejců. Ne všechny společnosti jsou pyramidové hry, ale měli byste být obezřetní, pokud se společnost zaměřuje více na získávání nových prodejců, než skutečný prodej produktů. „Odměny by měly pocházet z prodeje výrobků, spíše než jen z náboru dalších lidí, kteří investují peníze předem,“ říká Mariano. „Pokud si nemáte dělat starost s prodejem a vše, co musíte udělat, je získávat další, něco je tam špatně.“ Také si zjistěte výši provize z prodeje výrobků, a zda vás společnost neomezuje v prodeji prostřednictvím třetích stran, jako je eBay, abyste nemuseli generovat nové obchody stále v okruhu svých známých.
 3. Kolik školení dostanu? Objem školení a podpora, kterou dostanete se liší podle společností. „Někteří zástupci se do obchodu dostanou, protože milují produkt, ne nutně proto, že jsou skvělí prodejci nebo jim vyhovuje vedení jiných zástupců,“ říká Mishra. „Zjistěte si, zda vaše společnost nabízí školení, které vám pomůže růst.“
 4. Jaká je životnost podnikání? Než začnete investovat svůj čas a peníze do přímého prodeje, vyhodnoťte očekávanou životnost podniku. Jak dlouho už fungují? Jsou rostoucí nebo bojují o přežití? Zeptejte se také u vašeho místního úřadu vyšetřování, zda má společnost nějaké nevyřešené stížnosti. Pokud ano, zeptejte se společnosti na tyto případy. „Společnost by měla být vždy ochotná zodpovědět vaše dotazy otevřeně,“ říká Mariano, a proto postupujte opatrně, pokud dostanete vyhýbavou odpověď.
 5. Jak dobře zvládnu odmítnutí? Prodejce by měl mít hroší kůži, ne každý chce zůstat po odmítnutí. „Hodně lidí vás bude odmítat, ale to je v pořádku,“ říká Friedman. „Za každého, kdo mě odmítne, je tu vždy někdo, kdo mi pomůže ven. Myslím si, že stačí být opravdu otevřený a ochotný komunikovat s lidmi.“ Říká, že je vlastně snazší prodat v jejím širším okolí, než svým přátelům sdílením svých zkušenosti. „Nechci se odepsat jako úlisný prodejce,“ dodává Friedman.
 6. Kolik času tomu mohu věnovat? Pokud nejste vysoce motivovaní, nebo tomu nemůžete dát čas, který je potřeba, přímý prodej pro vás nemusí být vhodný. „U většiny z těchto typů pracovních míst dostanete to, co vložíte,“ říká Friedman. „Čím více budete pracovat, tím více se vám bude dařit.“

Zdroj: money.usnews.com