Nová studie Asociace přímého prodeje (DSA) potvrzuje, že osobní zakoupení výrobku (prodejcem) je přijatelné

Asociace přímého prodeje (DAS) vydala novou ekonomickou analýzu, vypracovanou NERA Ekonomic Consulting (NERA), která poukazuje na nedostatky mezi nejčastěji používanými kritérii pro rozlišení legitimního podnikání v oblasti přímého prodeje a pyramidové hry.

Studie popírá tvrzení, že vnitřní spotřeba, kde přímí prodejní konzultanti nakupují výrobky nebo služby pro vlastní potřebu, je nelegitimní nebo postačující pro označení za pyramidové schéma.

„Všichni se shodují, že pyramidové hry by měly být stíhány v plném rozsahu práva,“ řekl prezident DSA Joseph N. Mariano. „Spotřebitelé nicméně ztrácejí, jsou-li hanlivými nálepkami označ(k)ovány legitimní společnosti.

Otázkou není, zda by měly být systémy vyřazeny z podnikání, ale jak regulační orgány a soudy určí, co představuje protiprávní chování. Studie NERA zpochybňuje nesprávný závěr, že klíčovým ukazatelem existence systému je, když konzultanti přímého prodeje nakupují výrobky pro vlastní využití.“

Dokument zveřejněný Drs. Peterem Vanderem Natem a Williamem Keepem v čísle časopisu Journal of Public Policy & Marketing (Časopis veřejná politika & marketing) na jaře 2002 (svazek 2, č. 1, str. 139-151) je příčinou přetrvávajícího chybného závěru, že spotřeba poradců přímého prodeje nebo distributorů je klíčovým ukazatelem pyramidové hry.

„Nemůžete označit legitimní podnikání za pyramidovou hru prostým pohledem na toho, kdo nakupuje a spotřebovává výrobky zaváděné na trh,“ uvedl autor studie Dr. Chetan Sanghvi, senior viceprezident společnosti NERA. „Spotřeba konzultantů není sama o sobě ukazatelem podvodu.“

Sanghvi pokračoval: „V rámci kritérií, jež politickým činitelům slouží k odhalení pyramidového schématu, je třeba zvážit, zda jsou zakoupené výrobky skutečně spotřebovány, či nikoliv, bez ohledu na to, kdo je nakonec spotřebovává. Je čas, abychom zastavili vytváření falešných poplachů tím, že žádáme regulační orgány, aby činili rozhodnutí ohledně společností přímého prodeje založené pouze na nepřesném hodnocení o vnitřní spotřebě.“

Odvolací soud Spojených států amerických pro Devátý obvod také odmítl myšlenku, že společnost je pyramidovým schématem, pokud její poradci kupují a spotřebovávají produkty, které mohou být prodávány dalším spotřebitelům. Soud ve svém usnesení z 5. června 2014 ve věci BurnLouge (Hudební on-line MLM obchod, založený v roce 2004 v New York City, zdroj: en.wikipedia.org) dospěl k závěru, že finanční odměny vázané na nábor nových poradců nebo distributorů – nikoliv jednání konzultantů, kteří si zakoupili a spotřebovali jejich vlastní produkty – znamenají pyramidovou hru.

V souvislosti s přípustnou obchodní praxí není navíc nákup výrobků pro osobní spotřebu v rámci přímého prodeje v neposlední řadě ničím výjimečným. Prodavači v každém maloobchodě mají obvykle možnost nakupovat produkty se slevou pro sebe, rodinu či přátele.

Studie NERA také boří mýtus, že fluktuace v přímém prodeji dokazuje podvody na jednotlivcích. Na rozdíl od tradičního spotřebitelského maloobchodního podnikání nepředstavuje za běžných okolností přímý prodej práci na plný úvazek a není pokaždé dlouhodobým závazkem. Ti, kteří opustí odvětví, tak mohou učinit, protože dosáhli osobních cílů, rozhodli se pečovat či zvýšit péči o rodinu nebo se například po absolvování vysoké školy věnovat odlišné kariéře.

Podle studie je fluktuace přímých prodejců za rok 2012 v souladu s odhady fluktuace US Bureau of Labor Statistics (Ministerstva práce Spojených států amerických) pro obor maloobchodu a ubytovacích a stravovacích služeb.

DSA pověřil NERA výzkumem, který by umožnil zákonodárcům, regulátorům a policejním orgánům zaměřit se na kritické prvky pyramidového schématu oproti skutečnosti, zda se prodejci také stanou či nestanou konečnými spotřebiteli výrobků.

Zdroj: Ramya Chandrasekaran

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *