Odvětví přímého prodeje přispívá k ekonomické prosperitě Jižní Afriky

Ernestdu_oitOd výrobků zaměřených na zdraví a wellness po finanční služby – odvětví přímého prodeje je nízko-profilový, avšak silně výkonný obor, který v roce 2014 sám v masivní míře přispěl ekonomice Jižní Afriky 74 miliardami k ratingu R7 (ratingový ukazatel platební historie, zdroj).

Ať už prostřednictvím zapojení na částečný nebo ve formě činnosti na plný úvazek, jde přibližně o 1,4 milionu lidí vydělávajících si na živobytí v tomto odvětví, což obnáší významný příspěvek do hospodářství.

Sdružení přímého prodeje Jižní Afriky (DSASA), formální sdružení pro zdejší odvětví přímého prodeje, zastupuje 38 společností, které realizují zboží a služby spotřebitelům prostřednictvím nezávislých distributorů v modelu face-to-face mimo pevná maloobchodní místa.

Podle předsedy DSA Ernesta du Toita je obor nejen významným ekonomickým zdrojem, ale klíčovým hráčem v době, kdy jsou pracovní místa vzácná a finanční situace napjatá.

„Odvětví přímého prodeje je významný ekonomický faktor, zvyšující hodnotu života lidí a poskytující jim jedinečnou příležitost pro tvorbu bohatství. Je to věrohodný a životaschopný mechanismus pro generování příjmů a rostoucí ekonomiku, který se řídí vysokým etickým kodexem a kontrolou kvality produktu,“ říká Du Toit.

DSA je ochráncem a strážcem zájmů všech zainteresovaných subjektů v rámci odvětví přímého prodeje i autoritativní regulátor a zdroj poradenské služby a podpory tomuto oboru.

Jedná se o odvětví s masivním rozmachem v mnoha zemích, včetně Spojených států, kde existuje
1 400 společností přímého prodeje, jež tímto způsobem nabízejí veškeré výrobky a služby, které si lze představit, včetně prodeje elektrické energie.

„Neexistuje žádné omezení pro to, co můžete prodávat – můžete prodávat prakticky vše tak dlouho, dokud je přidaná hodnota jasná a zřejmá,“ říká Du Toit.

Zatímco se přímý prodej uskutečňuje v celé Jižní Africe, je jasné, že Gauteng zůstává základnou. Dosahuje 42% veškeré hodnoty prodeje. Následuje KZN s 12,8% a poté Západní Kapsko s 10%.

Na začátku roku 2015 se odvětví přímého prodeje rozrostlo o 129 803 nezávislých podnikatelů a majitelů podniků. Oproti předchozímu roku vykazuje nárůst o 13,3%.

„Přímý prodej má mnohem delší dosah než maloobchodní prodejny. Maloobchod má pevnou stopu v zeměpisné poloze, zatímco přímý prodej disponuje vlivem až do vzdálenosti, kam může dorazit kurýr. Nabízí mnohem lepší pronikání do venkovských oblastí, ovšem bez nákladů poplatných městskému trhu,“ říká Du Toit.

Odvětví jako celek odráží populační profil Jižní Afriky. To je vidět v rasovém rozdělení konzultantů: Údaje za rok 2014 ukazují, že 83% tvořili černoši, 14% byli běloši, 2% Indové a Asiati a 1% tvořili míšenci.

V roce 2014 společně nezávislí distributoři dosáhli R3 a zisku 929 milionů. 23,2% aktivně prodávajících činili podnikatelé na plný úvazek a 76,8% pracovalo na částečný úvazek. To je důkaz, že v oboru existují významné obchodní příležitosti pro každého.

Distributoři obecně spadají do dvou kategorií: Ti, kteří nakupují výrobky, které jsou používány pravidelně (čítající 784 822 lidí v Jižní Africe), a ti, kteří své aktivity podnikají v prodeji, v němž oni a ostatní kupují výrobky, které jsou pořizovány a prodávány jako nezbytné (320 981 prodejců). Znamená to, že v roce 2014 působilo v Jižní Africe celkem 1 105 803 nezávislých podnikatelů.

„Společnosti přímého prodeje poskytují lidem se zájmem o vstup do odvětví základní obchodní zkušenosti, poskytují jim efektivní kurzy prezentačních dovedností, zaměřené na obchodní řešení a další programy, kde vidíme, jak se introverti a stydliví lidé promění
v sebevědomé a schopné profesionály.“

„Jsou vybaveni finančním vzděláním, aby pochopili, jak se odlišují podnikatelské výdaje a příjmy od osobních financí a jak investovat peníze do rozvoje jejich podnikání,“ říká Du Toit.

„Když je ekonomika v recesi, spotřebitelské chování je často založeno na produktech, které jsou vnímány jako cenově dostupné a nabízejí hodnotu za peníze. Když je rozpočet těsný, lidé si nemohou dovolit drahé dovážené zboží z pultů prodejen. Vždy existují prodejní a obchodní příležitosti, a to bez ohledu na klesající disponibilní příjem, protože existují různé produkty dosažitelné za různé ceny.“ Záleží na tom, jak pohlížíme na hodnotu získanou za peníze.

„Rovněž v případě zvýšené potřeby dalšího výdělku se lidé upínají k přímému prodeji jako
k příležitosti navýšení svých příjmů,“ dodal s tím, že obor v současné době očekává meziroční nárůst tržeb ve výši 5%.

Zdroj: Nicole Dunkley

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *