Seznamte se s Ginou Amit Levy z ForeverGreen na úrovni 2-Stars

Seznamte se s Ginou Amit Levy z ForeverGreen na úrovni 2-Stars
Gina Amit Levy z ForeverGreen

Gina Amit Levy z Izraele, působící ve ForeverGreen na úrovni 2-Stars“, je zapojena v síťovém marketingovém průmyslu od roku 2000. Od prvého dne vnímá síťový marketing jako své životní poslání a miluje tuto cestu každým učiněným krokem.

„Hovořit s druhými a naslouchat jim je součástí bytí člověka člověkem. Všichni z nás potřebují a cítí smysl pro odpovědnost, aby si navzájem pomáhali, a to zejména těm, kteří stojí vedle nás a podporují nás. Miluji síťový marketing, protože každého povzbuzuje ke společné práci na vzájemném naplňování potřeb nás všech a zajišťuje ostatním nejlepší životní styl, jaký je možný.“

Když Gina narazila na ForeverGreen, netrvalo dlouho a stala se členem. Ve ForeverGreen spatřovala přirozené a jednoduché řešení, které by jí opravdu umožnilo poskytnout ostatním pomoc, lásku, poradenství a výrobky, které skutečně něco změní.

Obdivuje rovněž vizi společnosti, nejvíce vizi rodiny ForeverGreen.

„Nemohu uvěřit štědrosti a laskavosti této společnosti. ForeverGreen je jediná svého druhu. Štědrost je to, co odlišuje ForeverGreen od všech ostatních společností v oboru. Domnívám se, že je jen otázkou času, než budou všichni na celém světě zapojeni ve ForeverGreen.“

Je její nadějí, že s šířením příležitosti u ForeverGreen napříč celým světem lidé využijí laskavost, výrobky a vizi společnosti tak, aby nakonec učinili svět lepším místem k životu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *