Společnost ForeverGreen informuje o výsledcích za třetí čtvrtletí 2015: zvýšení tržeb o 4,6% na 16,6 milionů USD

FG2

ForeverGreen Worldwide Corp. (FVRG), přední společnost přímého prodeje a poskytovatel výrobků zaměřených na zdraví, dnes oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí, končící 30. 9. 2015.

Hlavní ekonomické ukazatele třetího čtvrtletí:

 • Tržby vzrostly z 15.880.244 na 16.606.907 USD, oproti 3. čtvrtletí 2014 jde o nárůst o 4,6%
 • Hrubý zisk vzrostl na 12.723.987 ve srovnání s 12.499.786 USD v průběhu 3. čtvrtletí 2014
 • Provozní ztráta byla 278.462 ve srovnání s provozním příjmem ve výši 317.263 USD
 • Čistá ztráta činila 371.401 (0,01) EPS proti čistému zisku ve výši 203.343 USD a 0,01 EPS (index ziskovosti akcií)
 • Bez jednorázových nákladů činila čistá ztráta 371.401 USD oproti čistým příjmům ve výši  203.343 USD v průběhu 3. čtvrtletí 2014
 • Úrokové náklady poklesly na 76.633 a 0,5% tržeb v porovnání s 113.101 USD a 0,7% tržeb v průběhu 3. čtvrtletí 2014
 • Odložené tržby ve výši 1.785.338 v porovnání s 171.885 USD z 31. prosince 2014

Nejvýznamnější události třetího čtvrtletí:

 • Kontrolní skupina zakázaných látek (BSCG) udělila PowerStrips certifikát prostředku neobsahujícího zakázané látky
 • Společnost předběžně uvedla na trh špičkový hubnoucí program Ketopia, jenž dosáhl tržeb ve výši 1 milionu USD v prvních 12 prodejních dnech a více než 4 milionů USD ke dni dnešnímu
 • Společnost oficiálně založila subjekt v Brazílii, na jednom z pěti největších trhů v odvětví
 • Společnost založila místní distribuci a místní dodávková střediska v několika afrických zemích
 • Celostátní zpravodajské kanály CNN iReport a USA Today sdílejí video společnosti vyzdvihující přínosy programu Ketopia

Události třetího čtvrtletí v dalších souvislostech

 • Vzrůst tržeb na 49.884.864 oproti 40.544.486 USD, 23% nárůst
 • Hrubý zisk vzrostl na 37.769.200 z 31.710.515 USD, 19.1% nárst
 • Provozní ztráta 1.039.763 v porovnání s provozní ziskem 996.624 USD během prvních tří čtvrtletí roku 2014
 • Čistá ztráta 1.482.820 a (0,06) EPS ve srovnání s čistým příjmem 839.250 USD a 0.04 EPS v průběhu prvních devíti měsíců roku 2014
 • Úrokové náklady klesly na 215.849 ve srovnání s 258.359 USD během srovnatelných období v roce 2014
 • Celková hodnota aktiv vzrostla na 10.442.462 ze 7.709.633 USD z 31. prosince 2014
 • Celková hodnota pasiv vzrostla na 10.623.055 z 8.086.341 USD z 31. prosince 2014

„V průběhu července jsme předběžně zahájili prodej našeho systému výrobků Ketopia v Severní Americe. Toto zavedení vyústilo v několik jednorázových nákladů, jež v budoucnu neočekáváme. Bezprostřední úspěch produktu předčil naše očekávání a vytvořil nevyřízené případy. Naši akcionáři zaznamenají na konci čtvrtletí dramatický nárůst budoucích výnosů. Kdyby byly bývaly veškeré objednávky vyřízeny, byla by finanční zpráva za třetí čtvrtletí významně pozitivně ovlivněna. Zpoždění bylo od té doby vyřešeno a produkt je v současné době dodáván do 24 hodin od objednání. Do budoucna očekáváme dramatický nárůst prodeje Ketopia. Oficiálně uvedeme na trh tento produkt v lednu a spustíme jeho zavedení na celém světě,“ poznamenal Jack Eldridge, finanční ředitel ForeverGreen.

„Zavedení naší řady Farmářský trh do nových zemí bude navíc i nadále zvyšovat tržby. Ve výsledku očekáváme, že se naše ziskovost a hrubá marže navýší o několik procentních bodů, nakolik jsme svědomitě pracovali na posunu vpřed. Ve čtvrtém čtvrtletí a na začátku roku 2016 by měl být patrný značný nárůst tržeb a zisku,“ pokračoval.

Zdroj: Nicole Dunkley